Občianske združenie EISENBACH Vyhne

Kontakty:

Občianske združenie EISENBACH

Vyhne 433
966 02 Vyhne
Slovenská republika

oz.eisenbach@gmail.com
IČO 42191181

Predseda občianskeho združenia:

Ing. Ivan Lepeň

0915 813 990

Tajomník a kronikár:

Peter Jokl

Členovia: Karol Ciglan ml.,Tomáš Gálik, Gabriel Pramuka, Marian Jonis, Michaela Luptovská, Silvia Halvoníková, Denisa Gregušová, Ladislav Gazdík, Milica Abrahámová, Lenka Lepeňová, Pavol Kmeť

Dobrovoľné príspevky na činnosť združenia radi prijmeme na č. účtu: SK55 0200 0000 0030 7939 0251Napíšte nám