Občianske združenie EISENBACH Vyhne

Trnád 2016

[]

Po roku sme sa znova stretli, na už tradičnej  baníckej slávnosti pred Štôlňou sv. Antona Paduánskeho. Občianske združenie ju zorganizovalo už po siedmykrát. Za príjemného počasia sa sprievod pohol až ku štôlni a potom, po krátkom privítaní predsedom združenia, si slovo prevzal dôstojný pán farár Peter Križan, ktorý odslúžil omšu so spomienkou na baníkov a vyzdvihol obnovenie tejto tradície ako návrat ku koreňom. Po omši zahrala dychová hudba Hodrušanka a prítomní hostia sa mohli občerstviť srnčím gulášom a vyhnianskym pivkom.

Fotografie Ivana Čilíka z Vyhnianskeho Trnádu 2016: