Občianske združenie EISENBACH Vyhne

Trnád 2016

[]

Po roku sme sa znova stretli na tradičnej  baníckej slávnosti pred Štôlňou sv. Antona Paduánskeho. Občianske združenie ju zorganizovalo už po siedmykrát. Za príjemného počasia sa sprievod pohol až ku štôlni, kde sa po krátkom privítaní predsedom združenia ujal slova dôstojný pán farár Peter Križan.  Po odslúžení omše so spomienkou na baníkov zahrala dychová hudba Hodrušanka a prítomní hostia sa mohli občerstviť srnčím gulášom a vyhnianskym pivkom.

Fotografie Ivana Čilíka z Vyhnianskeho Trnádu 2016: