Občianske združenie EISENBACH Vyhne

Trnád 2013

[]


Dňa 15. 6. 2013 za krásneho slnečného počasia zorganizovalo OZ Eisenbach Vyhne každoročné stretnutie nazývané TRNÁD, pred Štôlňou sv. Antona Paduánskeho vo Vyhniach. Okrem našich občanov sa tohto podujatia zúčastnili aj členovia ďalších baníckych spolkov z Kremnice, Pukanca, Novej Bane, Handlovej a Banskej Štiavnice. Sprievod sa konal za účasti baníckej dychovky Hodrušanka. Pred štôlňou sa odslúžila bohoslužba. Hostia mohli ochutnať guláš  a osviežiť sa pivom. Organizátori touto cestou chcú poďakovať tým, ktorí prispeli na úspešné zorganizovanie tohto podujatia: OU Vyhne, rodina Pitáková, Evka Bedeová a Šipikal - Hostinec pod Lipou.