Občianske združenie EISENBACH Vyhne

Rekonštrukcia portálu sv. Antona Paduánskeho

[]

V priebehu zimných mesiacov v roku 2010 som vykresľoval možnú konštrukciu vyhotovenia betónových kvádrov, ktorými by sa dala nahradiť zvalená kamenná nadstavba na portáli tejto bane. Niekoľkokrát som bol merať a vypočítaval sklony a stúpanie blokov, ktoré chýbali. Z toho som vytvoril model, ktorý mi v Hodruši - Hámroch napílil a prichystal  stolár Pavol Taška celkom zadarmo. Počas víkendu sme u Mariana Jonisa, presne 5. 4. 2010 o 13:00 hodine začali stĺkať drevené formy na budúce betónové kvádre. Nezaoibišlo sa to bez problémov a museli sme improvizovať, aby sme dosiahli efekt, ktorý sme chceli. Pokračovali sme až 17. 4. 2010, kedy sme začali miešať betón a zalievať formy. Hneď prvý deň sme minuli 15 vreciek betónu a podarilo sa nám urobiť spodné dva rady a dva kusy tretieho radu.

 

O dva dni sme však pokračovali a dorobili sme stredné medzikusy. Už vtedy som si pomyslel, že z tohto niečo bude. 20. 4. 2010 sme pokračovali a dokončili betónovanie kvádrov. Zatiaľ  opiloval Peťo Jokl presahujúce konáre a očistil okolie portálu. Museli sme čakať, kým kvádre vyschnú a vyzrú. Pokračovali sme s prípravou plochy portálu, a to 23. 4. 2010 sme spolu s Rudkom Víťazkom a Peťom Joklom osekali a vyrovnali hornú platňu nad vchodom do bane. V ten istý deň sme zaliali a zabetónavali základnú plochu. Pokračovali sme v úprave okolia a dňa 28. 4. 2010 som opravil a doplnil  múrik pred baňou. Na druhý deň Rudko, spolu so Sliackym odviezol popílené drevá preč, s Peťom Joklom sme  odstránilil šalung na základovej doske. 30. 4. 2010 sme prišli k zaujímavému objavu, keď pri čistení priestranstva pred vchodom do bane odkopal Peter chodníkovú dlažbu ukrytú pod vrstvou hliny. V čistení tejto dlažby som pokračoval ďalej. Neskôr sme sa však vrátili ku kvádrom a 3. 5. 2010 sme odšalovali kvádre, aby preschli. Dňa 4. 5. 2010 sme mali návštevu aj zo SAV, prišiel Brimich s Bednárikom a nechali nás prvýkrát nazrieť do útrob bane Antona Paduánskeho. Bolo to pre nás veľmi zaujímavé, vidieť pracovisko slapovej stanice, o ktorej sme doteraz len počuli. V upratovaní a čistení okolia sa pokračovalo až do polovice mája. Pripojil sa ku nám ďalší člen, Tomáš Gálik, ktorého pomoc nám veľmi pomohla. Spolu s ním sme vyrobili tabuľu nad vchodom a nebyť jeho skúseností, tak by sme sa dobre natrápili.15. 5. 2010 nastal deň, kedy sme sa rozhodli začať stavbu. Podarilo sa nám pozbierať skupinku ľudí, ktorá sa neskôr stala jadrom nášho združenia. Pridal sa k nám Karol Ciglan so synom, bol som tam ja, Peťo Jokl, Gabriel Pramuka, Marian Jonis so synom,,Tomáš Gálik a prišiel pomôcť aspoň radami predseda OZ Kerling Ing. Karsten Ivan. Na tento deň som sa ja osbne tešil a bol som zvedavý ako to dopadne.

Musím povedať, že nebyť pomoci obecného traktora, zodrali by sme sa ako kone. Dielo sa nám podarilo, nadstavba stála tak ako som si predstavoval. Nastal čas vyzrenia  spojov, očistili sme okolie a  celú lúku pokosil Rudo Víťazko. 21. 5. 2010 sme sa zišli znovu s Tomášom a Ciglanovcami. Tomáš vyšpároval medzery, a ja som mu pomáhal, Ciglanovci vyčistili starý plot popri múriku. 22. 5. 2010 Peťo Jokl dočistil dlažbu a opravil múrik. Boli sme tam aj Ciglanovci, Jonis ml. spolu s Marianom a pánom Brimichom. Preložili sme satelitnú anténu dozadu na portál. Dňa 23. 5. 2010 som maľoval nápis na betónovú dosku. Dňa 25. 5. som dosku ešte raz pretrel a bola už hotová. 28. 5. 2010 sme napenetrovali celý portál a na druhý deň sme mechanicky drôtenou kefou očistili kamene v múriku a začali sme stavať nový plot - ohradu. 30. 5. 2010 sme zamerali platňu na nápis, aby sa navŕtali diery, dostavenie plota a oprava múrika. Medzitým nám Juraj Vihara vyrobil v továrni plechovú lampu lucernu - napodobeninu ako bola na pôvodnom portáli.


V ďalšom sme už finišovali dňa 5. 6. 2010 sme osadili reliéf vyrobený z epoxidu a zamurovali sme ho odzadu - pre budúce generácie sme uložili do tohto priestoru plastovú flašku so zoznamom ľudí, čo sa podielali na oprave tohto reliéfu. Zároveň sme osadili aj tabulu s nápisom ST. Anton Paduánsky. 6. 6. 2010 došpároval Tomáš posledné medzery.

V tieto dni sa nám stalo, že občania nás už chodili pozorovať, lebo dielo už malo konkrétnu podobu, čo nás veľmi potešilo. 7. 6. 2010 sme spolu s Giglanovcami a Peťom Joklom namaľovali dvere a premaľovali portál. 9. 6. 2010 sme vykontúrovali čierne línie s Ciglanovcami a portál bol hotový. Dňa 11. 6. 2010 bol portál slávnostne odhalený, ale to je už druhá akcia. Spolu sme na rekonštrukcii odpracovali cca 200 hodín.

 

Výroba reliéfu
Po niekoľkých pokusoch dostať sa k reliéfu, aby sme mohli získať lukoprénovú formu na odliatok a k odmietnutiu zo strany múzea. že by došlo k poškodeniu polychromovej farby na reliéfe sme museli prikročiť k oveľa drahšej variante výroby reliéfu. Podľa fotografií sme dali Mgr. Kukurovej vyhotoviť sadrový model, z ktorého sme neskôr získali odliatok z epoxidu toto začalo v januári roku 2010. Peniaze na výrobu  tohto reliefu nám poskytlo OZ Kerling pod vedením Ing. Ivana Karstena. Mgr. Kukurová nám neposkytla nijakú zľavu ani sponzoring, ale výsledok bol perfektný. Reliéf bol vyhotovený do posledných podrobností. Jeho konečná podoba uzrela svetlo sveta v posledných dňoch mesiaca február. Začiatkom marca som ho bol zobrať na Štiavnických Baniach, ešte voňal farbou a novotou. Večer som ho viezol do Vyhní smerom od Banskej Štiavnice a pri štôlni Anton Paduánsky som spomalil a hovorím mu tu budeš vystavený aby si vedel. Večer som ho vyložil v pivnici u Mariana Jonisa, aby ešte preschol. Zakryli sme ho, aby nepadal naňho prach a aby počkal do 5. 6. 2010 aby sa dostal na svoje miesto a kedy sme ho osadili do vytvoreného okna na nadstavbe.

 Copyright: Ing. Ivan Lepeň