Občianske združenie EISENBACH Vyhne

Trnád 2012

[]

Už po tretíkrát, 9. júna 2012, sa konal pred Štôlňou sv. Antona Paduánskeho banícky Trnád. Tohtoročný Trnád bol spojený aj s procesiou od zástavky pri Slaných až pred štôlňu. Aj napriek tomu, že bolo daždivé počasie prišlo mnoho ľudí. V sprievode šiel náš pán farár a množstvo členov baníckych spolkov zo Štiavnice i Kremnice, ktorí v baníckych uniformách dotvárali atmosféru starej baníckej tradície. Po odslúžení omše organizátori pripravili kultúrny program.Vystúpil banícky spevokol Štiavničan s pestrým repertoárom baníckych pesničiek. Po nich zahrala banícka dychovka Hodrušanka a na záver, už za vytrvalého ďažda, zaspievali chlapci z country skupiny Dostavník. Počas celej akcie sa čapovalo pivko a podával banícky guláš. Akcia sa vydarila aj vďaka našim sponzorom: Evke Bedeovej, rodine Pitákovej, OÚ Vyhne, Pivovaru Steiger Vyhne a. s., p.Šipikalovi - Hostinec pod Lipou, p. Longauerovej a hlavne členom združenia, spolu so skupinou KST Vyhne. Dúfame, že o rok sa stretneme opäť a za lepšieho počasia!

Portál štôlne Hoffer
Pred konaním Trnádu sa v osade Banky, neďaleko Banskej Štiavnice, pri portáli dedičnej štôlne Hoffer konala malá slávnosť spojená s odhalením pamätnej tabule pri príležitosti rekonštrukcie portálu tejto štôlne a tiež aj informačného panelu so spracovanou históriou tejto bane, ktorú pripravili dvaja členovia OZ Eisenbach (text: Lucia Krchnáková, foto: Ivan Lepeň), OZ Kerling a Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok. Pamätnú tabuľu pri príležitosti rekonštrukcie tohto portálu odhalil Miroslav Gazdík, prezident KOZ Slovenska.