Občianske združenie EISENBACH Vyhne

OBČIANSKE ZDRUŽENIE EISENBACH VYHNE, 966 02 VYHNE 433

Zdar Boh priatelia baníci, kolegovia, naši sympatizanti a sponzori ...

S poľutovaním Vám musíme oznámiť, že z dôvodu sprísnenia opatrení proti šíreniu COVID 19 sa náš „Slávnostný Vyhniansky šachtág „, ktorý sa mal konať 17.10.2020 vo Vyhniach odkladá na neurčito. Nový termín konania akcie Vám bude oznámený s dostatočným predstihom.Vo Vyhniach:1.10.2020

Ing. Ivan Lepeň 

 

Vyhniansky Trnád 2020.

 

 

 


Ak by ste mali záujem, môžete si ju za 15 € objednať na adrese:

oz.eisenbach@gmail.com

 

 


 

 

 

 

Dobrovoľné príspevky na činnosť združenia radi prijmeme na  č. účtu:

SK55 0200 0000 0030 7939 0251

   

O nás


Keď sme v jarných mesiacoch v roku 2010 rekonštruovali banský portál sv. Antona Paduánskeho robili sme to pod hlavičkou OZ Kerling Hodruša - Hámre, ktoré nám cez svoju organizáciu poskytlo zastrešenie projektu a potrebné financie. Z neformálnej skupiny nadšencov, ktorí pracovali na tejto rekonštrukcii a plánovaním ďalších aktivít vznikla potreba začať pracovať už pod hlavičkou vlastného vyhnianskeho občianskeho združenia. Preto sme sa rozhodli vytvoriť si vlastné občianske združenie s názvom Eisenbach Vyhne. Názov združenia bol inšpirovaný históriou, keď pod menom Eisenbach (Železný potok) bola naša obec známa už v 14. storočí ako banícka obec. Rekonštrukcia portálu a následná malá oslava však bola len prvým krokom v programe nášho združenia. Potešilo nás, že sa táto skromná slávnosť stretla s pozitívnym ohlasom u našich občanov, čo bolo aj jedným z dôvodov prečo sme sa rozhodli v podobných aktivitách pokračovať. Veď Vyhne, to neboli len slávne kúpele, starobylý pivovar či chýrne Kachelmanove strojárne, ale aj bane na striebro a zlato, ktoré živili desiatky baníckych rodín vo Vyhniach po mnoho storočí.
K pôvodnej skupine dobrovoľníkov podieľajúcich sa na zrekonštruovaní portálu sa pridali ďalší nadšenci a sympatizanti a dňa 9. októbra 2010 sa uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie (zakladajúcich) členov občianskeho združenia Eisenbach Vyhne.
Jedným z ďalších cieľov OZ Eisenbach Vyhne bude vybudovanie banského náučného chodníka (BNCH), ktorý by širokej verejnosti pripomenul zašlú slávu a dôležitý význam baníctva vo Vyhniach, čím by sa zároveň obec stala pre návštevníkov ešte zaujímavejšou a atraktívnejšou, kde prostredníctvom BNCH by sa jeho návštevníkom naskytla možnosť priamo sa dotknúť technických diel a vychutnať atmosféru zo starých fotografií a banských máp umiestnených priamo v príslušných lokalitách, ktoré po stáročia ťažkej práce ruky baníkov vytvárali a ktoré dodnes dýchajú dávnou minulosťou.
Ďalšou úlohou bude aj štúdium a vzdelávanie sa v oblasti baníckej minulosti a jej priblíženie ostatnej verejnosti, formou vychádzok na opustené banské objekty a iné banícke lokality v blízkom i vzdialenejšom okolí.

 Dúfame, že motivácia a nadšenie členom OZ Eisenbach vydrží čo najdlhšie a s pribúdajúcimi výsledkami ich práce bude iba stúpať. V OZ Eisenbach máme dvere otvorené pre všetkých nadšencov a sympatizantov baníctva a jeho histórie, preto ak má niekto záujem a dobré nápady môže stať sa naším členom, radi ho medzi nami privítame.

      Dňa 24. marca 2011 sa zúčastnili dvaja naši zástupcovia: Ing. Ivan Lepeň a Peter Jokl na valnom zhromaždení Združenia banských spolkov a cechov Slovenska v Banskej Štiavnici. Dôvodom našej účasti bolo prijatie nášho združenia do celoslovenskej organizácie združujúcej banské spolky, občianske združenia a banícke cechy. Ing. Ivan Lepeň predniesol príhovor pred členmi združenia o historickom význame  baníckej obce Vyhne a perspektívach v oživení baníckych tradícií v tomto regióne zaradením do projektu Slovenskej Banskej cesty. Naše združenie bolo prijaté ako 19. člen a stal sa jeho plnohodnotným členom. Vstupom do tejto organizácie vznikajú nášmu združeniu nielen výhody, ale aj množstvo povinností pri reprezentácii a koordinácii akcií konaných pod hlavičkou združenia. Dúfame, že nami prezentované ciele spoločne s ostatnými členmi budeme priebežne plniť a budeme sa môcť pochváliť našimi úspechmi.

 

TOUTO CESTOU BY SME CHCELI POPROSIŤ

VŠETKÝCH, KTORÍ MAJÚ STARÉ FOTOGRAFIE ALEBO

MATERIÁLY TÝKAJÚCE SA HISTÓRIE BANÍCTVA VO

VYHNIACH O ICH ZASLANIE NA ADRESU ZDRUŽENIA:


OZ Eisenbach Vyhne, Vyhne  433, 966 02  Vyhne 

 alebo e - mailom na: oz.eisenbach@gmail.com

 

Erb  OZ Eisenbach Vyhne

 

Zástava OZ Eisenbach Vyhne


Členom OZ Eisenbach Vyhne sa môže stať každý, kto sa stotožňuje so stanovami združenia