Občianske združenie EISENBACH Vyhne

 

Vyhniansky Trnád 2023 (10.6.2023)

 

Zdar Boh priatelia.

Aj keď už vo Vyhniach  existuje len málo technických baníckych pamiatok, ktoré by pripomínali zašlú slávu našej baníckej obce rozhodol sa člen nášho združenia Karol Ciglan ml. priblížiť širokej verejnosti  aspoň v zmenšenej mierke dva najvýznamnejšie objekty baníckej činnosti : Banský závod štôlne Svätý Anton Paduánsky a Šachtu Svätej Trojice.

Myslíme si že sa mu to dokonale podarilo. Predstavujeme Vám zatiaľ  aspoň na fotografiách výsledok jeho modelárskej činnosti.

 

 

 

 

 

 

 


Ak by ste mali záujem, môžete si ju za 15 € objednať na adrese:

oz.eisenbach@gmail.com

 

 


 

 

 

 

Dobrovoľné príspevky na činnosť združenia radi prijmeme na  č. účtu:

SK55 0200 0000 0030 7939 0251

   

O nás


Keď sme v jarných mesiacoch v roku 2010 rekonštruovali banský portál sv. Antona Paduánskeho robili sme to pod hlavičkou OZ Kerling Hodruša - Hámre, ktoré nám cez svoju organizáciu poskytlo zastrešenie projektu a potrebné financie. Z neformálnej skupiny nadšencov, ktorí pracovali na tejto rekonštrukcii a plánovaním ďalších aktivít vznikla potreba začať pracovať už pod hlavičkou vlastného vyhnianskeho občianskeho združenia. Preto sme sa rozhodli vytvoriť si vlastné občianske združenie s názvom Eisenbach Vyhne. Názov združenia bol inšpirovaný históriou, keď pod menom Eisenbach (Železný potok) bola naša obec známa už v 14. storočí ako banícka obec. Rekonštrukcia portálu a následná malá oslava však bola len prvým krokom v programe nášho združenia. Potešilo nás, že sa táto skromná slávnosť stretla s pozitívnym ohlasom u našich občanov, čo bolo aj jedným z dôvodov prečo sme sa rozhodli v podobných aktivitách pokračovať. Veď Vyhne, to neboli len slávne kúpele, starobylý pivovar či chýrne Kachelmanove strojárne, ale aj bane na striebro a zlato, ktoré živili desiatky baníckych rodín vo Vyhniach po mnoho storočí.
K pôvodnej skupine dobrovoľníkov podieľajúcich sa na zrekonštruovaní portálu sa pridali ďalší nadšenci a sympatizanti a dňa 9. októbra 2010 sa uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie (zakladajúcich) členov občianskeho združenia Eisenbach Vyhne.
Jedným z ďalších cieľov OZ Eisenbach Vyhne bude vybudovanie banského náučného chodníka (BNCH), ktorý by širokej verejnosti pripomenul zašlú slávu a dôležitý význam baníctva vo Vyhniach, čím by sa zároveň obec stala pre návštevníkov ešte zaujímavejšou a atraktívnejšou, kde prostredníctvom BNCH by sa jeho návštevníkom naskytla možnosť priamo sa dotknúť technických diel a vychutnať atmosféru zo starých fotografií a banských máp umiestnených priamo v príslušných lokalitách, ktoré po stáročia ťažkej práce ruky baníkov vytvárali a ktoré dodnes dýchajú dávnou minulosťou.
Ďalšou úlohou bude aj štúdium a vzdelávanie sa v oblasti baníckej minulosti a jej priblíženie ostatnej verejnosti, formou vychádzok na opustené banské objekty a iné banícke lokality v blízkom i vzdialenejšom okolí.

 Dúfame, že motivácia a nadšenie členom OZ Eisenbach vydrží čo najdlhšie a s pribúdajúcimi výsledkami ich práce bude iba stúpať. V OZ Eisenbach máme dvere otvorené pre všetkých nadšencov a sympatizantov baníctva a jeho histórie, preto ak má niekto záujem a dobré nápady môže stať sa naším členom, radi ho medzi nami privítame.

      Dňa 24. marca 2011 sa zúčastnili dvaja naši zástupcovia: Ing. Ivan Lepeň a Peter Jokl na valnom zhromaždení Združenia banských spolkov a cechov Slovenska v Banskej Štiavnici. Dôvodom našej účasti bolo prijatie nášho združenia do celoslovenskej organizácie združujúcej banské spolky, občianske združenia a banícke cechy. Ing. Ivan Lepeň predniesol príhovor pred členmi združenia o historickom význame  baníckej obce Vyhne a perspektívach v oživení baníckych tradícií v tomto regióne zaradením do projektu Slovenskej Banskej cesty. Naše združenie bolo prijaté ako 19. člen a stal sa jeho plnohodnotným členom. Vstupom do tejto organizácie vznikajú nášmu združeniu nielen výhody, ale aj množstvo povinností pri reprezentácii a koordinácii akcií konaných pod hlavičkou združenia. Dúfame, že nami prezentované ciele spoločne s ostatnými členmi budeme priebežne plniť a budeme sa môcť pochváliť našimi úspechmi.

 

TOUTO CESTOU BY SME CHCELI POPROSIŤ

VŠETKÝCH, KTORÍ MAJÚ STARÉ FOTOGRAFIE ALEBO

MATERIÁLY TÝKAJÚCE SA HISTÓRIE BANÍCTVA VO

VYHNIACH O ICH ZASLANIE NA ADRESU ZDRUŽENIA:


OZ Eisenbach Vyhne, Vyhne  433, 966 02  Vyhne 

 alebo e - mailom na: oz.eisenbach@gmail.com

 

Erb  OZ Eisenbach Vyhne

 

Zástava OZ Eisenbach Vyhne


Členom OZ Eisenbach Vyhne sa môže stať každý, kto sa stotožňuje so stanovami združenia