Občianske združenie EISENBACH Vyhne

XI. STRETNUTIE BANSKÝCH MIEST A OBCÍ, PEZINOK 23. 9. 2018SALAMANDER 2018, BANSKÁ ŠTIAVNICAVYHNIANSKY TRNÁD 2018KRST KNIHY: VYHNIANSKE BANE - ZABUDNUTÁ HISTÓRIA


ĽUBIETOVÁ,  MÁJ 2018
KNIHA JE UŽ  NA SVETE!

Ak by ste mali záujem, môžete si ju za 15 € objednať na adrese:

oz.eisenbach@gmail.com

 

 


 VYHNIANSKY TRNÁD 2017

 

X. STRETNUTIE BANSKÝCH MIEST A OBCÍ, NOVÁ BAŇA 2017

 

Dobrovoľné príspevky na činnosť združenia radi prijmeme na  č. účtu:

SK55 0200 0000 0030 7939 0251

   

O nás


Keď sme v jarných mesiacoch v roku 2010 rekonštruovali banský portál sv. Antona Paduánskeho robili sme to pod hlavičkou OZ Kerling Hodruša - Hámre, ktoré nám cez svoju organizáciu poskytlo zastrešenie projektu a potrebné financie. Z neformálnej skupiny nadšencov, ktorí pracovali na tejto rekonštrukcii a plánovaním ďalších aktivít vznikla potreba začať pracovať už pod hlavičkou vlastného vyhnianskeho občianskeho združenia. Preto sme sa rozhodli vytvoriť si vlastné občianske združenie s názvom Eisenbach Vyhne. Názov združenia bol inšpirovaný históriou, keď pod menom Eisenbach (Železný potok) bola naša obec známa už v 14. storočí ako banícka obec. Rekonštrukcia portálu a následná malá oslava však bola len prvým krokom v programe nášho združenia. Potešilo nás, že sa táto skromná slávnosť stretla s pozitívnym ohlasom u našich občanov, čo bolo aj jedným z dôvodov prečo sme sa rozhodli v podobných aktivitách pokračovať. Veď Vyhne, to neboli len slávne kúpele, starobylý pivovar či chýrne Kachelmanove strojárne, ale aj bane na striebro a zlato, ktoré živili desiatky baníckych rodín vo Vyhniach po mnoho storočí.
K pôvodnej skupine dobrovoľníkov podieľajúcich sa na zrekonštruovaní portálu sa pridali ďalší nadšenci a sympatizanti a dňa 9. októbra 2010 sa uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie (zakladajúcich) členov občianskeho združenia Eisenbach Vyhne.
Jedným z ďalších cieľov OZ Eisenbach Vyhne bude vybudovanie banského náučného chodníka (BNCH), ktorý by širokej verejnosti pripomenul zašlú slávu a dôležitý význam baníctva vo Vyhniach, čím by sa zároveň obec stala pre návštevníkov ešte zaujímavejšou a atraktívnejšou, kde prostredníctvom BNCH by sa jeho návštevníkom naskytla možnosť priamo sa dotknúť technických diel a vychutnať atmosféru zo starých fotografií a banských máp umiestnených priamo v príslušných lokalitách, ktoré po stáročia ťažkej práce ruky baníkov vytvárali a ktoré dodnes dýchajú dávnou minulosťou.
Ďalšou úlohou bude aj štúdium a vzdelávanie sa v oblasti baníckej minulosti a jej priblíženie ostatnej verejnosti, formou vychádzok na opustené banské objekty a iné banícke lokality v blízkom i vzdialenejšom okolí.

 Dúfame, že motivácia a nadšenie členom OZ Eisenbach vydrží čo najdlhšie a s pribúdajúcimi výsledkami ich práce bude iba stúpať. V OZ Eisenbach máme dvere otvorené pre všetkých nadšencov a sympatizantov baníctva a jeho histórie, preto ak má niekto záujem a dobré nápady môže stať sa naším členom, radi ho medzi nami privítame.

      Dňa 24. marca 2011 sa zúčastnili dvaja naši zástupcovia: Ing. Ivan Lepeň a Peter Jokl na valnom zhromaždení Združenia banských spolkov a cechov Slovenska v Banskej Štiavnici. Dôvodom našej účasti bolo prijatie nášho združenia do celoslovenskej organizácie združujúcej banské spolky, občianske združenia a banícke cechy. Ing. Ivan Lepeň predniesol príhovor pred členmi združenia o historickom význame  baníckej obce Vyhne a perspektívach v oživení baníckych tradícií v tomto regióne zaradením do projektu Slovenskej Banskej cesty. Naše združenie bolo prijaté ako 19. člen a stal sa jeho plnohodnotným členom. Vstupom do tejto organizácie vznikajú nášmu združeniu nielen výhody, ale aj množstvo povinností pri reprezentácii a koordinácii akcií konaných pod hlavičkou združenia. Dúfame, že nami prezentované ciele spoločne s ostatnými členmi budeme priebežne plniť a budeme sa môcť pochváliť našimi úspechmi.

 

TOUTO CESTOU BY SME CHCELI POPROSIŤ

VŠETKÝCH, KTORÍ MAJÚ STARÉ FOTOGRAFIE ALEBO

MATERIÁLY TÝKAJÚCE SA HISTÓRIE BANÍCTVA VO

VYHNIACH O ICH ZASLANIE NA ADRESU ZDRUŽENIA:


OZ Eisenbach Vyhne, Vyhne  433, 966 02  Vyhne 

 alebo e - mailom na: oz.eisenbach@gmail.com

 

Erb  OZ Eisenbach Vyhne

 

Zástava OZ Eisenbach Vyhne


Členom OZ Eisenbach Vyhne sa môže stať každý, kto sa stotožňuje so stanovami združenia