Občianske združenie EISENBACH Vyhne

OZ Eisenbach u prezidenta

[]

Na základe odporúčania  vedenia Združenia baníckych spolkov a cechov dostalo naše združenie pozvánku na Novoročné stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky. Toto pozvanie sme dostali ako ocenenie za činnosť, ktorú sa snažíme robiť vo svojom okolí, a tak reprezentujeme našu obec Vyhne. Dňa 12. 1. 2012 sme sa v zložení Ivan Lepeň, Milica Abrahámová a Karol Ciglan starší dostavili pred prezidentský palác. O 13. hodine nás spolu zo zástupcami ďalších spolkov slávnostne prijal prezident slovenskej republiky - Ivan Gašparovič. Z úvodnej slávnostnej atmosféry, po oficiálnych prejavoch, sa vytvorila celkom priateľská atmosféra, kde sa pán prezident zaujímal o jednotlivé spolky a  osobne si pripil šampanským s každým členom spolku. Neodmietol ani spoločné fotografovanie so zástupcami nášho spolku. Aktívne sa zaujímal aj činnosť nášho združenia. Takúto poctu si veľmi ceníme. Nie každému sa podarí za tak krátky čas dosiahnuť takýto úspech a ocenenie. Je to práca ľudí celého spolku a týmto prajem našim členom, sympatizantom a občanom Vyhní v novom roku veľa zdravia a šťastia.