Občianske združenie EISENBACH Vyhne

XV. Stretnutie banských miest a obcí ČR v Chodove

[]

V dňoch 17. 9. - 18. 9. 2011 sa naše združenie zúčastnilo na pozvanie Združenia baníckych cechov a spolkov Slovenska na XV. Stretnutí banských miest a obcí Českej republiky v ďalekom Chodově, nazvanom Chodovské dolování. Podujatia  sa zúčastnil predseda združenia Ing. Ivan Lepeň, ktorý svojou účasťou v slávnostnom sprievode reprezentoval našu obec Vyhne. „ Bolo pre mňa veľmi príjemným prekvapením, keď pri predstavovaní jednotlivých banských miest a obcí zaznelo - Vítame banícky spolek Eisenbach Vyhne, ze staré hornické obce Vyhne v Štiavnických horách, kde se ťežilo stříbro i zlato v dole Svätý Anton Paduánsky a v dole Alžběta."
Organizátori pripravili pre účastníkov množstvo sprievodných podujatí ako návštevu Karlových Varov, starobylého mestečka Loket a nevynechali  ani návštevu miestnych pivovarov.
Ešte pred týmto podujatím sa zúčastnili naši predstavitelia 27. 8. 2011 IV. Stretnutia banských miest a obcí Slovenska v Rožňave, spolu s Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom. Svojou účasťou na obidvoch akciách sme prispeli k reprezentácii našej obce nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. V roku 2012 bude podobné podujatie v Banskej Štiavnici ako súčasť Salamandrových dní, kde by sme do propagácie obce chceli zapojiť aj vedenie obce.

Predseda OZ Eisenbach Vyhne s erbovou zástavou združenia pri tzv. stužkovaní zástavy stužkou od domácich organizátorov