Občianske združenie EISENBACH Vyhne

Otvorenie náučného chodníka

[]

Za krásneho jesenného počasia sme druhú októbrovú sobotu 2014 otvorili banský náučný chodník vo Vyhniach nazvaný: Po stopách baníckej činnosti vo Vyhniach. Chodník je situovaný v priestore, ktorý domáci obyvatelia poznajú pod názvom Handel. Práve tento kúsok prírody sme využili pre vybudovanie náučného banského chodníka. Po jeho trase môžete vidieť pozostatky a vplyv baníckej činnosti, a to zrekonštruované banské ústia, vodné štôlne a aj krásnu vyhliadku na hornú časť Vyhní. Členovia spolku upravili staré banícke chodníky, ale aj trasu bývalej koľajovej dráhy nazývanú Horný láf. Snažili sme sa čo najmenej zasahovať do prírody a preto chodník vedie nielen lesom, ale aj po asfaltovej komunikácii. Na deviatich zastávkach sú zabudované informačné tabule, ktoré približujú históriu a podávajú informácie o danom mieste a blízkom okolí. Informácie, ktoré poskytujú tabule sme spracovali aj na základe výskumu písomných prameňov v Štátnom ústrednom banskom archíve prostredníctvom našej členky a v súčasnej dobe jeho riaditeľky Mgr. Lucii Krchnákovej, PhD. Grafickú úpravu sme prispôsobili už existujúcim tabuliam z projektu Geopark v Banskej Štiavnici a za jej realizáciu ďakujeme RNDr. Karolovi Weissovi z Banskej Štiavnice. Pretože sme chceli, aby boli informácie široko prístupné zvolili sme aj skrátenú anglickú verziu pre zahraničných návštevníkov, ktorú nám preložili Mgr. Peter Žitňan, Mgr. Peter Konečný a Natália Nedelková. Dúfame, že tento náučný chodník prinesie návštevníkom mnoho informácií o histórii baníctva vo Vyhniach, takže bude poučný, ale zároveň aj športovo-relaxačný.  Slávnostného otvorenia chodníka sa zúčastnilo viac ako 60 účastníkov, nielen obyvateľov obce, ale aj z iných miest nášho okresu. Na úvod všetkých srdečne privítal Ing. Ivan Lepeň, predseda združenia a spolu s L. Krchnákovou a K. Weissom, porozprávali o histórii i o postupnej realizácii tohto projektu. Na záver úvodného slova prehovoril starosta obce Vladimír Bevelaqua a v mene obce poďakoval všetkým členom OZ Eisenbach za vytvorenie náučného chodníka, ako aj za úspešnú reprezentáciu našej obce. Následne spolu s predsedom združenia slávnostne prestrihli pásku a otvorili chodník. Potom nasledovala prechádzka po chodníku s výkladom ku všetkým tabuliam, ale aj k miestam, ktoré sa spájajú na tejto trase s baníckou činnosťou. Na záver sa všetci účastníci stretli pri chate Hela a po dobrej prechádzke ich členovia združenia pohostili guľášom a čapovaným pivom. Za zdarný priebeh sobotnej akcie a sponzorskú podporu sa chceme poďakovať Pivovaru Steiger Vyhne a p. Helene Trubanovej.  Projekt náučného chodníka podporili aj OU Vyhne, Slovensko banská, spol. s r. o. Hodruša-Hámre, Ľubomír Bosák, OZ Kerling, Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Evka Bedeová, SAV Bratislava, Juraj Vihar, Igor Truban, Štefan Griglák a mnohí ďalší sympatizanti a priatelia.

autor: Ivan Lepeň