Občianske združenie EISENBACH Vyhne

Trnád 2014

[]

Dňa 14. 6. 2014 OZ Eisenbach opäť usporiadalo banícku slávnosť pred Štôlňou sv. Antona Paduánskeho vo Vyhniach tzv. Vyhniansky Trnád. Tejto akcie sa zúčastnili zástupcovia baníckych spolkov z okolia, z Kremnice, Banskej Bystrice, Handlovej, Starých Hôr a tiež členovia Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku spolu s množstvom občanov z Vyhní a blízkeho okolia. Po baníckej procesii a omši nasledovalo posedenie a pohostenie spolu s vystúpením domácej country skupiny Dostavník. Súčasťou akcie bolo odovzdanie ďakovného listu Karolovi Ciglanovi st. od predsedu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Ing. Erika Sombathyho za rozvoj a oživovanie baníckych tradícií pri budovaní banského náučného chodníka a tiež vydanie informačného letáku o OZ Eisenbach, ktorý vypracovala členka združenia, Lucia Krchnáková. Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť a pripomenutie si starých baníckých tradícií v našom regióne.
Ďakujeme všetkým členom OZ Eisenbach za pomoc pri usporiadaní tohto podujatia, tiež pivovaru Steiger Vyhne a. s., OÚ Vyhne, p.farárovi Mgr. Petrovi Križanovi, p. Halajovi za každoročné požičanie výčapu, p. D. Luptovskej za výborné pagáče, J. Ciglanovej za opäť výborné trnádky a tiež Igorovi Trubanovi.
Zároveň ďakujeme Ivanovi Čilíkovi, fotografovi z Kremnice, za vynikajúcu fotodokumentáciu tohto podujatia.

Viac vo fotogalérii: http://www.ivancillik.eu/44991-vyhniansky-trnad-2014

 

Nová vrstva...