Občianske združenie EISENBACH Vyhne

Trnád 2011

[]


Presne po roku, od odhalenia zrekonštruovaného portálu sv. Antona Paduánskeho, dňa 11. 6. 2011 zorganizovalo OZ Eisenbach  podujatie nazvané Spomienka na Trnád, ktoré sa konalo na priestranstve pred samotnou štolňou. Súčasne s touto akciou bol slávnostne odhalený ďalší technický banský objekt, a to prekop Ján ku Svätotrojičnej šachte. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj vrchní predstavitelia Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku Ing. Richard Kaňa, Ing. Milan Durbák a Ing. Jozef Karabely, ktorí  za  zvuku baníckej klopačky odhalili pamätnú tabuľu venovanú baníckym spolkom. Po tom ako Ing. Ivan Lepeň, predseda OZ Eisenbach privítal všetkých zúčastnených, dal slovo vyhnianskemu spevokolu Ladienka, ktorý sa po prvýkrát predstavil verejne aj na domácej pôde vo Vyhniach. Ich program prispel k zámeru organizátorov aspoň čiastočne obnoviť banícke slávnostné tradície aj baníckymi pesničkami. Veľkej pozornosti sa tešila výstava fotografií zachytávajúcich historické banské objekty a technické zariadenia z prelomu 19. a 20. storočia vo Vyhniach. Organizátori sa predstavili v slávnostných baníckych uniformách, čím dokresľovali slávnostnú atmosféru. Dobrú náladu zúčastnených podporil aj chutný kotlíkový guláš a čapované pivko.
Táto akcia by nebola úspešná, keby nebolo ochoty našich sponzorov, Evky Bedeovej - OVO Mix a rodine Pitákovej - Reštaurácia Plaza. Tak isto ďakujeme aj spevokolu Ladienka a Petrovi Žabenskému, ktorí aj po skončení oficiálnej časti vytvorili výbornú atmosféru pripomínajúcu zábavu po Trnáde.
OZ Eisenbach touto akciou urobilo ďalší krok k oživeniu baníckych tradicíí vo Vyhniach. Aj keď v sobotu nebola pred portálom slávnostná omša, pre povinnosti pána farára, konala sa v pondelok v podvečer presne na deň sv. Antona pred spomínanou štôlňou. Dúfame, že sa nám podarilo položiť základy pokračovania tejto tradície a stretneme sa o rok .